Drogi Użytkowniku, Zanim rozpoczniesz korzystanie z naszego Serwisu zapoznaj się z Regulaminem oraz Polityką prywatności:
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem stron internetowych: www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień w trakcie korzystania z tych stron.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności stron internetowych www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Polityką prywatności wyżej wymienionych stron www.
Przejdź do serwisu

Projekty

Akcja Woda Bez Promili

Akcja profilaktyczna Woda Bez Promili

Czytaj więcej

Interreg Polska- Słowacja

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wodne Pogotowie Ratunkowe wraz ze Słowackim partnerem Občianske združenie Polska prowadzi program „Tatry- Nasza Szansa”.

Czytaj więcej

Zabezpieczenie ratownicze Zalewu Czorsztyńskiego i Jeziora Mucharskiego

Dzięki środkom otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego prowadzimy zabezpieczenie ratownicze Zalewu Czorsztyńskiego i Jeziora Mucharskiego.

Czytaj więcej

Szkolenie ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Czytaj więcej

NFOŚiGW/WFOŚiGW

Realizujemy zadania współfinansowane przez NFOŚiGW i WFOŚiGW

Czytaj więcej

Przygotowany Wolontariusz

w terminie 01.01.2020- 28.02.2021 Wodne Pogotowie Ratunkowe realizuje projekt pod nazwą Przygotowany Wolontariusz, finansowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Czytaj więcej