Drogi Użytkowniku, Zanim rozpoczniesz korzystanie z naszego Serwisu zapoznaj się z Regulaminem oraz Polityką prywatności:
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem stron internetowych: www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień w trakcie korzystania z tych stron.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności stron internetowych www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Polityką prywatności wyżej wymienionych stron www.
Przejdź do serwisu

Szkolenie ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

21 lipca 2017 roku podpisaliśmy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji umowę na dofinansowanie zadania pod nazwą "organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego". Środki otrzymane w ramach dofinansowania, w wysokości 18 600zł, przeznacozne mają zostać na zorganizowanie szkoleń dla osób spełniających wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r o Państwowym Ratownictwie Medycznym, będących w wieku 18-45 lat, które zadeklarują, że przez okres 5 lat od zakończenia szkolenia będą wykonywać działania ratownicze na rzecz podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego.  

15 listopada 2017 oficjalnie zakończyliśmy realizację zadania. Dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udało nam się przeszkolić z zakresu ratownictwa wodnego aż 45 osób! W zorganizowanych przez nas w miesiącu wrześniu trzech szkoleniach uczestniczyli Ratownicy GOPR, Policjanci, Strażacy oraz studenci. Wszyscy Uczestnicy zdali egzamin końcowy i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego, dzięki czemu- posiadając pozostałe, wymagane Ustawą o Bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, mogą podjąć pracę w charakterze ratownika wodnego.
Zorganizowanie i przeprowadzenie tych szkoleń znacząco przyczyni się do zwiększenia osób przebywających nad wodą. Obserwując na bieżąco, jak ciężko na dzisiejszym rynku pracy o ratownika wodnego, cieszymy się, że nasze działania mają tak wymierne skutki!
Absolwentom naszych szkoleń oraz wszystkim innym Ratownikom wodnym życzymy, aby jak najmniej musieli wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce.